Principis de l’Osteopatia

L’osteopatia és una teràpia natural manual. Teràpia holística i integral. És un art amb l’objectiu de reequilibrar els diferents sistemes del cos humà, la normalització dels fluids i de les diverses estructures (articulacions, músculs, òrgans) del cos i la ment.

L’osteopatia parteix  del concepte d’esser humà com a esser únic, realitzant un abordatge integral del subjecte, interessant no només per la malaltia o els símptomes motiu de consulta, si no pel veritable origen d’aquest trastorn.

L’objectiu de  l’osteopatia és harmonitzar l’individu i activar l’autocuració desbloquejant els bloquejos que es van formant el dia a  dia.

Els símptomes son el senyal d’alarma del nostre organisme, és una crida d’atenció sobre alguna cosa que no funciona bé.